* גם בזום

** השיעור מתקיים רק בזום

*** יש לקבל אישור מהמורה לפני ההצטרפות לשיעור