הודעות ועדכונים

01/01 יום ד, אבי אוזילבסקי יחליף את אורי בשיעור מתחילים ב 20:30

06/01 יום א, טל יגיל יחליף את אורי כהן בשיעור ממשיכים ב 20:30

07/01 יום ב, אסף יחליף את אורי כהן בשיעור ממתחילים ב 20:30

09/01 יום ד, אבי אוזילבסקי יחליף את אורי כהן בשיעור מתחילים ב 20:30