הודעות ועדכונים

17/11 יום א אורי כהן יחליף את הילית פינקלר בשיעור מתחילים ב 18:45

18/11 יום ב מיקי גלוזמן יחליף את אורי כהן בשיעור מתחילים ב 20:30

20/11 יום ד אבי אוזילבסקי יחליף את אורי כהן בשיעור מתחילים ב 20:30